Hồ sơ nhập học

  1. Phiếu đăng ký nhập học( theo mẫu của trường)
  2. Phiếu điều tra đặc điểm tâm lý trẻ( theo mẫu của trường)
  3. Giấy khám sức khỏe
  4. Bản sao khai sinh, Bản photo lịch tiêm chủng của bé.
  5. Bản sao hộ khẩu( tạm trú tạm vắng)
  6. 4 ảnh 3x4